Algemene voorwaarden paasactie

De paasactie wordt georganiseerd door Tuincentrum Eurofleur.

De actie

 1. Deelname aan deze actie is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het gouden paasei hebt gevonden. De paaseieren worden willekeurig verstopt in het pand van Eurofleur.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 4. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen die tijdens de actie in het tuincentrum aanwezig zijn. Alle overige deelnemers worden uitgesloten van deelname.
 5. Medewerkers van Tuincentrum Eurofleur zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 6. Deze actie is geldig op 6 april 2023. 
 7. De winnaar van de actie is degene die het gouden paasei vindt, dit gebeurd op onpartijdige wijze. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 8. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 9. Tuincentrum Eurofleur is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 10. Eurofleur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
 11. Het is niet mogelijk de prijzen om te ruilen voor een geldbedrag. Ook is een te winnen prijs strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 12. Tuincentrum Eurofleur is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tijdens de actielooptijd tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 13. Neem bij vragen of klachten contact op met Tuincentrum Eurofleur klantenservice.
  1. Telefoonnummer: 033-4347878
  2. E-mailadres: info@eurofleur.nl

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen door Tuincentrum Eurofleur gebruikt voor de desbetreffende actie en niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden.
 2. Tuincentrum Eurofleur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Op deze actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Zoek het gouden paasei en win!

Vacatures