Algemene voorwaarden kerstactie

De grootste kerstfan actie wordt georganiseerd door Tuincentrum Eurofleur

De actie

 1. Deelname aan deze actie is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je een foto hebt gedeeld waaruit blijkt dat jij de grootste kerstfan bent en @tuincentrum_eurofleur hebt getagt
 3. Bij voorkeur #winactie en #eurofleur gebruiken
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 5. Deelname aan de actie is alleen mogelijk via Instagram en Facebook
 6. Medewerkers van Tuincentrum Eurofleur zijn uitgesloten van deelname aan deze actie
 7. Deze actie is geldig tot 8 december 2023
 8. De winnaar van de actie wordt intern gekozen op basis van:
  1. Originaliteit
  2. Creativiteit
  3. Uitbundigheid
 9. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 10. Tuincentrum Eurofleur is bevoegd mensen uit te sluiten van deelname bij vermoede van onrechtmatige deelname of fraude.
 11. Tuincentrum Eurofleur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
 12. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen. Ook is een te winnen prijs strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 13. Tuincentrum Eurofleur is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tijdens de actielooptijd tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 14. Neem bij vragen of klachten contact op met Tuincentrum Eurofleur klantenservice.
  1. Telefoonnummer: 033-4347878
  2. E-mailadres: info@eurofleur.nl

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen door Tuincentrum Eurofleur gebruikt voor de desbetreffende actie en overig email verkeer. De gegevens worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden.
 2. Tuincentrum Eurofleur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Op deze actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Vacatures