Algemene voorwaarden kerstactie

De kerstactie wordt georganiseerd door tuincentrum Eurofleur.

De actie

 1. Deelname aan deze actie is gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je jezelf via social media aanmeldt. Dit doe je door een Facebook- en Instagrampost te plaatsen waarin je laat zien dat je de grootste kerstfan bent met een korte motivatie waarom daarbij. Vergeet Eurofleur niet te taggen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze actie.
 4. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen die woonachtig zijn in Nederland en vanaf een leeftijd van 16 jaar of ouder. Alle overige deelnemers worden uitgesloten van deelname.
 5. Medewerkers van tuincentrum Eurofleur zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 6. De looptijd van de kerstactie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post van Eurofleur. 
 7. De winnaar van de actie wordt willekeurig gekozen op onpartijdige wijze.
 8. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 9. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 10. Wanneer de winnaar zich niet binnen twee weken na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 11. Tuincentrum Eurofleur is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 12. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 13. Het is niet mogelijk de prijzen om te ruilen voor een geldbedrag of ander product. Ook is een te winnen prijs strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 14. Tuincentrum Eurofleur is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tijdens de actielooptijd tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 15. Neem bij vragen of klachten contact op met tuincentrum Eurofleur klantenservice.
  1. Telefoonnummer: 033-4347878
  2. E-mailadres: info@eurofleur.nlPersoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden alleen door tuincentrum Eurofleur gebruikt voor de desbetreffende actie en niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden.
 2. Tuincentrum Eurofleur gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. Op deze actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Vacatures