Tuintips juli 2018

“Een betegelde tuin is praktisch in onderhoud, en je kunt zo je auto naast je voordeur parkeren. Betontegels hoef je niet te schoffelen, dat scheelt. Maar te weinig mensen realiseren zicht de nadelen van een betegelde tuin. Groen speelt een belangrijke rol voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. Om gezamenlijk de trend van verstening te doorbreken is het landelijke project Operatie Steenbreek begonnen, als samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid en burgers.”

“De verstening en de gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving:

  • Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. 
    Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.
  • Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.
  • Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
  • Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is.
  • Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof.
  • Een groene leefomgeving werkt stress verminderend, en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.”

Het bovenstaande komt uit een artikel van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit en beoogt met name mensen in verstedelijkte gebieden bewust te maken van de bezwaren van de betegelde tuin. Maar je hoeft echt niet in de stad te wonen om op een kaal terras onder een grote parasol gezeten, puffend van de hitte, te bedenken of de ‘tuin’ misschien ook anders zou kunnen.

Mijn eerste tip voor juli is: Lees dit artikel en bedenk of uw tuin met een paar aanpassingen misschien wat milieuvriendelijker en aangenamer vertoeven wordt. 

Snoeien

Snoei de nieuw gevormde takken van vruchtbomen en struiken goeddeels terug om meer licht en lucht in de boom te krijgen. De vruchten krijgen hierdoor meer zonlicht en zullen beter afrijpen. Voor de steenvruchten pruim, kers, perzik en abrikoos is deze snoei tevens ter voorkoming van loodglansinfectie. Plant vruchtgewassen altijd op een zonnige plek. Meer zon betekent meer vruchten, betere afrijping en dus meer kleur en betere smaak.

Snoeien van hagen als buxus , liguster en beuk  moet nu wel zo’n beetje gebeurd zijn. Zo niet, doe het dan nog snel. Hetzelfde geldt voor vroegbloeiende heesters als Spiraea, Ribes  en Forsythia. Deze maken nog voldoende nieuw hout, waarop ze in het voorjaar weer kunnen bloeien. Dit geldt ook voor vroegbloeiende snelgroeiende clematistypen (b.v. montana) en winterjasmijn.

Bij een aantal vaste planten zoals Salvia en riddersporen kunnen de uitgebloeide stengels worden verwijderd, waarna die nogmaaals zullen bloeien. Bloeiwijzen van met name laatbloeiende vasten planten zijn vaak een sieraad in de herfst en winter. Deze vormen tevens weer een stukje bescherming tegen vorst en wind. Lange ranken van van bijvoorbeeld blauwe regen, kiwi, druiven etc. flink inkorten.

Bedenk dat alles wat aan groen wordt weggesnoeid in de komende warme, droge maanden geen water nodig heeft. Dit voorkomt overbodig sproeien, met name op droge grond, en dus verspilling van water.

Rozen

Rozen vormen de elite onder de zomerbloeiers, mede door hun lange bloeitijd. Verzorg ze dus goed. Regelmatig bemesten en verwijderen/snoeien van uitgebloeide bloemen/trossen houdt de rozen in topconditie. Verwijder ook regelmatig wilde scheuten, meestal komen die vanuit de grond. Een goede conditie van de roos is belangrijk in verband met mogelijke aantasting door meeldauw, luis en sterroetdauw. Bij klimrozen kunnen nieuwe scheuten worden aangebonden en evt. oude worden verwijderd.

Moestuin

Tijd van oogsten is inmiddels aangebroken of zal in het geval van de vroege bessen, kersen en dergelijke al weer achter ons liggen. Diverse kruiden en groenten kunnen geoogst worden. Het oogsten van groenten als komkommer, tomaat, paprika en bonen komt eraan. Voor het planten van deze gewassen is nu te laat. Snelgroeiende groenten en kruiden kunnen nog prima geplant of gezaaid worden, b.v peterselie, selderij, basilicum, sla, andijvie. Ook gewassen die laat geoogst worden (div. koolsoorten, prei) kunnen nog geplant worden.

Vakantie

Als u op vakantie gaat, zorg dan dat de tuin er “gesnoeid” bij ligt. Dit vermindert post-vakantiestress. Het is niet leuk als u bij terugkomst een verwilderde en/of verdroogde tuin aantreft. Maai het gras nog een keer, kort van tevoren. Vul de vijver aan. Oogstbare groenten en fruit eraf halen en meenemen of weggeven. Het mooiste is natuurlijk als iemand uw tuin kan ‘beheren’ in tussentijd.

In de zomermaanden hoeft er naar verhouding weinig te gebeuren in de tuin. Dus: geniet vooral van uw tuin

Fijne vakantie!

Toon filters Verberg filters

Filter producten

Vacatures